Cancer Decisions (usa the world's leading Cancer Treatment Information and Referral Service by ralph. Cancer Law Centre (usa attorneys who specialize in representing cancer patients who have been harmed by their cancer treatment. Cancer Prevention coalition (usa samuel. D., professor emeritus of Environmental and Occupational Medicine at the University of Illinois School of Public health, and Chairman of the cancer Prevention coalition, informing to prevent cancer. Day's website on healing cancer. Was diagnosed with invasive breast cancer and had a lumpectomy of a small tumor.

the 'patient' perspective, created by Ann. Fonfa who lives with having had breast cancer in both breasts. Brave souls, surviving cancer: Speak with cancer survivors, learn from others! M, burton Goldberg (usa alternative medicine help, counseling, and In-Depth Information about alternative medicine therapies when used together with conventional medicine can affect health significantly; improving quality of life, causing remission of cancer and curing depression, anxiety, panic disorders and curing many other illnesses and.

Acrylamide (kanker, vruchtbaarheid cosmetica (huid, lymfeklieren schoonmaakmiddelen (huid, luchtwegen, hersenen). Chemische toevoegingen aan voedsel, zware metalen (amalgaam, fluor in drinkwater etc). Gentech voeding (lange termijn gevolgen onbekend). Bisphenol a - de stof die in plastic zit. Tv - zembla - help mijn kind - 8 juli. Ouders met een gehandicapt of chronisch ziek kind die het thuis willen verzorgen, krijgen eten steeds minder de hulp die ze nodig hebben. Om hun recht op zorg terug te krijgen moeten ze door een enorme ambtelijke molen. Rechters stellen vast dat het ciz (de instantie die bepaalt op hoeveel hulp iemand recht heeft) vanaf vaak onvoldoende motiveert waarom er minder hulp wordt toegekend dan wordt gevraagd. In de zembla-aflevering Help mijn kind vertellen oud-medewerkers van het ciz dat er teveel zaken telefonisch worden afgehandeld. Het ciz staat te ver van de mensen. Het is te bureaucratisch geworden.

Dating boeren laten zwanger


07 juli, bent u ook zo moe? Ik ben zo moe is iets wat kaneel in menig emailtje naar mij staat geschreven. Dus maar even een thema pagina gestart op : ml, industrie top 15 vervuilers, voor workout mij is de industrie de grootste bedreiging voor onze gezondheid, we verruilden een gezond leven voor egoïstische economische welvaart die alleen maar voor nog meer agressie, stress, hebzucht en frustaties. Zonder de industrie zou de aarde weer een paradijsje kunnen zijn, slechts weinigen beseffen jk maar eens wat er zou gebeuren als de volgende 15 zaken niet meer zouden bestaan. De top 15 vervuilers zijn: Chemische wapens. Chemische afvalstoffen (lucht, water, grond pesticiden (kanker, geboorteafwijkingen sigaretten (longen, luchtwegen, mond, keel, prostaat, borsten, huid). Alcohol (lever, hersenen transvetzuren, de geharde plantaardige vetten (hart, vaten, hersenen). Geraffineerd zout (nieren, vaten, hersenen geraffineerde suiker (alvleesklier, huid, afweer, mineraalrover).

Winderigheid - aandoeningen


Actori incumbit probatio de bewijslast ligt bij de aanklager. Actum ut supra (a.u.s.) Gedaan als boven. Ad absurdum Tot in het ongerijmde. Ad astra per aspera naar de sterren door het moeilijke. Devies van de Amerikaanse deelstaat Kansas. Wordt meestal gebruikt in de vorm Per aspera ad astra, zie aldaar. Ad augusta per angusta naar het verhevene door de engten; men bereikt iets groots slechts door moeiten. Ad calendas graecas of ad kalendas graecas naar de Griekse calendae verschuiven; met sint-juttemis. Calendae noemden de oude romeinen de eerste dag van de maand, waarop meest betalingen plaatsvonden.

Absque omni exceptione zonder enige uitzondering. Absque ulla condicione zonder enige voorwaarde; onvoorwaardelijk. Abstractum pro concreto videoclip een abstract denkbeeld voor het concrete. (Bijv.: beroemdheid voor beroemd persoon.) Abusus non tollit usum Misbruik belet niet het eigenlijke gebruik. Abyssus abyssum invocat (Psalm 42, 8) de afgrond roept de afgrond, de ene misgreep of zonde roept de andere. Accidere ex una scintilla incendia passim (Lucretius, de rerum natura 5, 609) Uit een kleine vonk zijn vaak hele branden voortgekomen. Accidit in puncto, quod non speratur in anno In én ogenblik gebeurt, wat in geen jaar verwacht werd.

Lijfspreuk van de rooms-duitse keizer Ferdinand I (1503-1564). Accipere quam facere praestat iniuriam (Cicero, tusculanae disputationes 5, 19, 56) Het is beter onrecht te ondervinden dan te doen. Acta est fabula de daden zijn een toneelstuk; het spel is afgelopen. Met deze woorden werd in de romeinse theaters het einde van de voorstelling aangegeven. Dit zouden ook de laatste woorden van keizer Augustus zijn geweest. Actore non probante reus est absolvendus Als de aanklager geen bewijs levert, dient de aangeklaagde vrij te worden gesproken.

(Overmatig) boeren (oprispingen) door een aandoening mens

Ab uno disce omnes (Vergilius, aeneis 2, 65) leer uit én allen kennen. Ab urbe condita (a.U.c) Vanaf de stichting van de stad Rome. Volgens Varro zou kaneel zij hebben plaatsgevonden op 21 april 753. Abducet praedam, qui occurit prior (Vgl. Plautus, Pseudolus 1198) Hij die de buit als eerste aantreft zal hem meenemen; die het eerst komt het eerst maalt. Absit invidia verbo of absit verbo invidia (livius, Ab urbe condita 9, 19; snel 28, 29 en 36, 7) Zonder grootspraak. Absit omen Het voorteken zij verre.

overmatig boeren en winden laten

Winderigheid, boeren laten en darmgassen oorzaak

Ab imis unguibus usque ad verticem summum (Cicero, pro roscio comodeo 20) Van het hoofd tot aan de voeten; van top tot teen. Ab imo pectore uit de grond van het hart. Ab iove principium (Vergilius, bucolica 3, 60) kruidvat Bij Jupiter aan te vangen; we beginnen met het belangrijkste (personage). Ab orbe condito (Vgl. Ab urbe condita) Vanaf de schepping van de wereld. Ab ovo (Horatius, Ars poetica 147) Vanaf het ei, vanaf het begin. Ab ovo usque ad mala (Horatius, sermones 1, 3, 6/7) Van het ei tot en met de appels; gedurende de gehele maaltijd; van begin tot eind. De romeinen gebruikten dit gezegde voor een driegangenmenu: rauwe eieren waren een populair voorgerecht en fruit het meest geserveerde nagerecht.

A deo rex, a rege lex Van God de koning, van de koning de wet. De koning bezit een hem door God verleende soevereine macht en staat zelf boven de wet. A fronte prijs praecipitium, a tergo lupi (Erasmus, Adagia 3, 4, 94) Van voren een afgrond, van achteren wolven. A mari usque ad mare (o.a. Psalm 72, 8) Van zee tot zee. Devies op het wapen van Canada. A posse ad esse (non valet illatio) Van het kunnen tot het zijn (geldt de logische sluitreden niet. je mag uit de mogelijkheid van iets niet het besluit trekken dat het ook werkelijk bestaat.

Oplossingen voor opgeblazen buik

Webstek van bouwe Brouwer - latijnse citaten en gezegden. Hieronder heeft bouwe Brouwer meer dan 1400 Latijnse citaten en gezegden verzameld. Uiteraard heeft hij ook gezorgd voor een. Kies eventueel een letter voor snelle navigatie: a, b, c, d, e, f,. H, i, l, m, n, o,. Q, r, s, t, u, v a cane non magno saepe tenetur aper (Ovidius, remedia amoris 422 een everzwijn wordt dikwijls beetgenomen door een kleine (niet grote) hond. A capite (usque) ad blender calcem Van top tot teen.

Overmatig boeren en winden laten
Rated 4/5 based on 657 reviews