Mooie, engelse zinnen en, engelse teksten. Engels is de taal van bijvoorbeeld mooie liefdes teksten, leuke teksten, maar ook grappig teksten en lieve teksten. Snel Engels Nederlands vertalen? Op deze website kan het gratis! Engelse woordjes te vertalen kan je Engels leren op een leuke manier. Vertaling van to-nederlands in het Engels.

engelse zinnen vertalen plak hier uw tekst. U kunt maximaal 1500 tekens per keer vertalen.

Vertaal zinnen van schaamhaar en versturen naar het engels, spaans, duits, frans, italiaans en meer. De gratis service van google kan woorden, zinnen en webpagina s onmiddellijk vertalen tussen het Engels en meer dan 100 andere talen. Probeer nu onze gloednieuwe vertaalmachine! Met de laatste updates de beste vertaling van zinnen. Inloggen niet nodig en puur Nederlands. Gratis vertaalsite voor vertalen van en naar het engels, spaans, duits, frans, italiaans en meer. Vertalen, engels Nederlands, vertalen van woorden en zinnen. Gratis woorden en zinnen vertalen van en naar het Engels, Spaans, duits, Frans en meer. Engelse zinnen met vertaling over liefde, vriendschap, leven, geluk, dromen, verdriet, mannen, vrouwen, wijze woorden, motiverende, romantische, verjaardag, dood, waarheid, geld, geluk, god, leven, hart, positief, succes, verandering, vrijheid, werk, wijsheid,. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten zinnen - nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen.

engelse zinnen vertalen

Zinnen vertalen naar het Engels, Spaans, turks, duits


Vertalingen zinnen nl en werkw. Uitspraak: zɪnə(n verbuigingen: zinde (verl. Tijd ) heeft gezind (elw.) plezier doen - please, make happy, het zint me niks dat de benzine nog duurder wordt., it doesn't make me very happy that the gasoline is even more expensive. Overige bronnen zinnen (ww.) to fancy ; to like ; to plan ; to devise ; to plot ; to lay schemes ; to make plans het zinnen the sentences ; the phrases zinnen meditate ; think to oneself ; please ; think ; think. Bronnen: interglot; wakefield genealogy pages, voorbeeldzinnen met zinnen, voorbeeldzinnen laden. NL: aanstaan, nL: bedenken, nL: behagen, nL: beramen, nL: bevallen, nL: broeden, nL: nadenken. NL: overdenken, nL: plan beramen, nL: verzinnen, uitdrukkingen en gezegdes, nL: dat zint mij niet. I don't capitool like it i am not happy about it NL: op wraak zinnen brood on revenge Staat je afslank antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op vertaalhulp download de Android App Download de ios app.

Vertalen, vertaal, uw tekst hier!


From the errors of others, a wise man corrects his own. van de fouten van anderen, corrigeert een wijs man zijn eigen. A bank is a place that will lend you money, if you can prove that you dont need. een bank is een plaats die je geld leent, als je kunt bewijzen dat je het niet nodig hebt. Love is not about who you live with, its about who you cant live without. bij liefde gaat het niet om met wie je samenwoont, het gaat om met wie je niet zonder kan leven. Real friends know exactly what to do to put a smile on your face when you think you cant smile.

een goed hart is beter dan alle hoofden in de wereld. I will love you until my last breath. ik zal van je houden tot mijn laatste adem. You were born to be real, not to be perfect. je bent geboren om echt te zijn, niet om perfect te zijn. I wrote your name into my heart, and forever it will stay.

ik schreef je naam in mijn hart en daar zal het voor eeuwig blijven. We belong to each other and well keep our promises till we die. we horen bij elkaar en we zullen onze beloftes houden tot we sterven. Happiness is like a kiss, you must share it to enjoy. geluk is als een kus, je moet spieren hem delen om ervan te kunnen genieten. Sometimes the lopen best way to hold onto something is to let. soms is de beste manier om je aan iets vast te houden het te laten gaan.

Nl:Meehelpen met WordPress vertalen « WordPress Codex

Youre blessed if you have the strength to work. je bent gezegend als je de kracht hebt om te werken. A good decision is schema based on knowledge and not in numbers. een goed besluit is gebaseerd op kennis en niet op aantallen. An eye for an eye only ends up taking the whole world blind. een oog voor een oog maakt de hele wereld blind. A good heart is better than all the heads in the world.

Nederland engels

werk is 1 inspiratie plus 99 transpiratie. Sometimes the truth hurts, and sometimes it feels real good. soms doet de waarheid pijn, en soms voelt het echt goed. Health is like money, we never have a true idea of its value until we lose. gezondheid is als geld, we krijgen nooit echt een idee koude van zijn waarde totdat we het verliezen. Freedom is the oxygen of the soul. Vrijheid is de zuurstof van de ziel. If you dont like how things are, change it, youre not a tree. Als je er niet van houdt hoe dingen zijn, verander het, je bent niet een boom.

Be a good person but dont waste time to prove. wees een goed persoon, maar verspil geen tijd om het te bewijzen. A mistake is simply another way of doing things. een fout is gewoon een andere manier van dingen aanpakken. Failure is the key to success, each mistake teaches us natriumbicarbonaat something. falen is de sleutel tot succes, elke fout leert ons iets. The antidote for fifty enemies is one friend. het tegengif voor vijftig vijanden is én vriend. Work is 1 inspiration plus 99 transpiration.

Dating app hello vertaling zinnen

Honderden Engelse zinnen met vertaling over liefde, vriendschap, leven, geluk, dromen, verdriet, mannen, vrouwen, olijfolie wijze woorden, motiverende, romantische, verjaardag, bloemen, dood, waarheid, familie, films, geld, geluk, gezondheid, god, leven, hart, kinderen, kussen, macht, muziek, onderwijs, oorlog, politiek, positief, sport, succes, vakantie, verandering, vrede, vrijheid, werk. Je zou ze kunnen gebruiken voor Facebook, twitter, skype, sms, whatsApp enzovoorts. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zijn wel leuke engelse zinnen over te vinden. Ze komen in de meeste gevallen van bekende en beroemde personen met de door hun beroemde uitspraken. Dat wil niet zeggen dat je je eigen zinnen en teksten hier niet mag plaatsen, integendeel. Mits je ze natuurlijk in de juiste categorie plaatst. Watch the little things, a small leak will sink a great ship. let op de kleine dingen, een klein lek zal een groot schip doen zinken.

Engelse zinnen vertalen
Rated 4/5 based on 839 reviews