Hechtingen/scheuren, het kan zijn dat je tijdens je bevalling ingescheurd bent en/of hechtingen nodig hebt in de schaamstreek. Het herstel hiervan duurt een aantal weken tot maanden en het kan leiden tot pijn bij seks en toiletbezoek. De periode na de bevalling kun je last hebben van je emoties. Je leven ziet er ineens anders uit: je bent net moeder geworden of je hebt er een kindje bij gekregen. Dat is niet zomaar iets. Je hebt je ups en downs; deze zogenaamde kraamtranen zijn vrij normaal.

zweten na bevalling functioneren. Je kunt last krijgen van obstipatie (verstopping) of juist diarree. Als je last hebt van pijn onderin je buik kan dat erop wijzen dat je niet voldoende rust neemt overdag; s avonds heb je dan last van pijn op de plek waar je baarmoeder zit.

Het is belangrijk om deze klacht serieus te nemen en in de periode na de bevalling je rust te nemen, zo bevorder je het lichamelijk en geestelijk herstel. Je hebt dan ook niet voor niets zwangerschapsverlof. Luister goed naar je lichaam, eet gezond en slik eventueel aanvullende vitaminen. Vraag desnoods om hulp van je partner of iemand anders indien nodig en als het je allemaal teveel wordt. Er zijn vast mensen in je omgeving die diabetes je willen helpen en steunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uit handen geven van huishoudelijke taken. Gewijzigde hormoonhuishouding, tijdens je zwangerschap had je al last van je hormonen, maar na de bevalling is dat helaas nog niet over. Vooral in de eerste weken na de bevalling kan een extra verandering in je hormonen leiden tot klachten als vermoeidheid, rugpijn, haaruitval, droge huid, zweten, bloedend tandvlees en stemmingswisselingen. Hoofdpijn, ook hoofdpijn is een veel voorkomende klacht bij vrouwen die net bevallen zijn. Mogelijke oorzaken hiervan zijn een verandering in je hormoonhuishouding, vermoeidheid en spanning. Ook als je tijdens je bevalling een ruggenprik hebt gehad of onder narcose bent geweest, kan dat in een later stadium leiden tot hoofdpijnklachten.

zweten na bevalling

Herstellen - verloskundige Alblasserdam


Tijdens de zwangerschap kun je maanden als vrouw last hebben van diverse kwaaltjes zoals vermoeidheid en misselijkheid, maar ook na de bevalling ervaren sommige vrouwen nog enig ongemak. Er zijn diverse kwaaltjes die bij kopen dit zogenaamde ontzwangeren horen. Met ontzwangeren wordt de tijd bedoeld die je als vrouw nodig hebt om te herstellen van de bevalling, om te wennen aan je nieuwe leven als moeder en om enige vorm van regelmaat te vinden in je nieuwe leven. Over het algemeen wordt gezegd dat hiervoor dezelfde tijd staat als de duur van je zwangerschap: negen maanden dus. Hierbij de meest voorkomende kwaaltjes op een rijtje die horen bij de periode van ontzwangeren. Vermoeidheid, veel vrouwen geven aan erg vermoeid te zijn in de periode na de bevalling. Voor deze kwaal zijn verschillende oorzaken aan te dragen. Zo kan het een gevolg zijn van een eventueel zware bevalling, kunnen de gebroken nachten je als kersverse moeder je opbreken en kan het zijn dat je moet wennen aan je nieuwe rol als moeder.

Tens-apparaat bevalling, tens- bevalling


Als u ooit maaglast of zuurbranden hebt vertoond na inname van pijnstillers of ontstekingsremmers. Lijdt aan bloedingsstoornissen of abnormaal vaginaal bloedverlies buiten uw maandstonden (bv. Ongewoon zware of lange maandstonden). Recentelijk een heelkundige ingreep hebt ondergaan (met inbegrip van een lichte ingreep zoals tandheelkunde) of zult ondergaan binnen 7 dagen. Bronchiaal astma, hooikoorts, neuspoliepen, een chronische ademhalingsziekte hebt of allergische symptomen ontwikkelt (bv. Jicht, diabetes, hyperthyroïdie, ritmestoornissen, ongecontroleerde hypertensie, verminderde nier- of leverfunctie vertoont. Alcoholproblemen hebt (zie waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?). Al andere geneesmiddelen inneemt die acetylsalicylzuur of paracetamol bevatten, of andere geneesmiddelen, aangezien ze kunnen interfereren met Excedryn en bijwerkingen kunnen veroorzaken (zie neemt u nog andere geneesmiddelen in?). Een risico loopt op uitdroging (bv.

zweten na bevalling

Meer dan 15 mg methotrexaat per week inneemt (zie, neemt u nog andere geneesmiddelen in?). In de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent (zie zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid ). Wanneer moet opel u extra voorzichtig zijn met dit middel? Hieronder staan redenen waarom Excedryn voor u mogelijk niet geschikt. Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt als misselijk u: voordien geen diagnose voor migraine hebt gekregen, aangezien mogelijk ernstige aandoeningen van de hersenen of van de zenuwen voor de behandeling uitgesloten dienen te worden.

Een migraine hebt die zo ernstig is dat u het bed moet houden, of een hoofdpijn hebt die verschilt van uw gewone migraine of als u moet braken tijdens uw migrainehoofdpijn. Hoofdpijn begint te krijgen na of veroorzaakt door een hoofdletsel, inspanning, hoesten of vooroverbuigen. Chronische hoofdpijn hebt (langer dan 3 maanden 15 dagen of meer per maand) of als u voor het eerst hoofdpijn krijgt na de leeftijd van 50 jaar. Lijdt aan een erfelijke aandoening, genaamd, een aandoening die invloed heeft op de rode bloedcellen en bloedarmoede, geelzucht of een vergroting van de milt veroorzaakt bij blootstelling aan bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen zoals ontstekingsremmers (bv. Acetylsalicylzuur) of andere ziekten. Ooit maag-darmproblemen hebt gehad zoals een maagzweer, -bloeding of zwarte stoelgang.

She - het nieuwsblad

Deze stoffen kunt u vinden in teatox rubriek. Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: astma, piepende ademhaling of kortademigheid, huiduitslag of netelroos, zwelling van het gelaat of de tong, lopende neus. Als u niet zeker bent, vraag dan uw arts of apotheker. Ooit een allergische reactie hebt vertoond op andere geneesmiddelen die worden gebruikt om pijn, ontsteking of koorts te behandelen, zoals diclofenac en ibuprofen. Een maag- of darmzweer hebt of als u een voorgeschiedenis van peptische zweer hebt. Bloed in uw stoelgang of zwarte stoelgang hebt opgemerkt (symptomen van maagdarmbloeding of -perforatie). Hemofilie of andere bloedstoornissen vertoont. Ernstige hart-, lever- of nierproblemen hebt.

zweten na bevalling

juli 2016 beeing around

Elke tablet Excedryn bevat drie werkzame bestanddelen: acetylsalicylzuur, paracetamol en cafeïne. Acetylsalicylzuur en paracetamol verminderen pijn en koorts en acetylsalicylzuur vermindert ook ontsteking. Cafeïne is een mild stimulerend middel en verhoogt het effect van acetylsalicylzuur en paracetamol. Excedryn wordt beginners gebruikt voor de acute behandeling van hoofdpijn en migraineaanvallen (symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid, overgevoeligheid voor licht en geluid en functionele beperkingen) met of zonder aura. wanneer mait middel niet innemen of moer extra voorzichtig mee zijn? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? Als u allergisch (overgevoelig) bent voor acetylsalicylzuur, paracetamol, cafeïne of voor én van de andere stoffen in dit geneesmiddel.

Wordt uw klacht na 3 dagen voor migraine en na 4 dagen voor hoofdpijn niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. Inhoud van deze bijsluiter:. Wat is Excedryn en waarvoor wordt dit kaneel middel ingenomen? Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Hoe neemt u dit middel in? Hoe bewaart u dit middel? Inhoud van de verpakking en overige informatie. wat is excedryn en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Geweldige voordelen van het kraamvrouwengymnastiek

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker, excedryn, filmomhulde tabletten, acetylsalicylzuur / Paracetamol / Cafeïne. Lees goed de hele bijsluiter zwangerschap voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in de bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker. Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zweten na bevalling
Rated 4/5 based on 809 reviews